хірургія - Новини з миру медицини
/ Ваше разрешение экрана: px

Рмес-'е -  лÐшнÐм жÐром Ð2о Ð2ремя лÐпосакцÐРможно поÑ'еря-'ÑŒ Рпамя-'ÑŒ, РмозÐ3Ð. Ð_ Ð2ообще разучÐÑ'ьс- Ñ...оÐÐÑ'ÑŒ. ПобочныÐ1 эффект опера... Читати цю статтю...
неÐРаÐ2нем'Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÑ Ð'еÐ¼ÐµÑ€ÐканскоÐ1 А--Ð¾Ñ†ÐацÐРПлас'ÐÑ Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð1 Ñ...ÐрурÐ3ÐÐ (ASAPS) 'Ð¼ÐµÑ Ð¾Ñ‡Ð°ÐµÑ'с-, чÑ'о час-'оÑ'аÐ¼ÐµÑ€Ñ'нос-'Рпац'оÐ2 ÐÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ лÐ... Читати цю статтю...
Видалення жирових відкладень в області живота або стегон - найпопулярніші процедури в клініках пластичної хірургії. Однак, за словами нью-йоркського фахівця, доктора Олівера Зонгу, останнім часом все частіше до нього ... Читати цю статтю...
ЕслРÐ2ы Ð3оÑ'оÐ2ÐÑ'есь к планоÐ2оÐ1 Ñ...ÐрурÐ3ÐческоÐ1 операцÐÐ, Ñ'о перенесÐÑ'е ее лучше на марÑ. Рот некоÑ'орые особеннос-'РнашеÐ3о зÐ... Читати цю статтю...
СеÐ3оÐня Ð2 СараÑ'оÐ2е'ÐºÑ Ð¾Ñ€Ñ‹Ð2аеÑ' -  -- ÐмпозÐум ÐеÑ'с... кÐÑ Ñ...ÐÑ€ÑƒÑ€Ð Ð¾Ñ Ð3оÐ2-ÐРна Ñ'ему Ð¥ÐрурÐ3Ðя паÑ'олоÐ3ÐРполоÐ2оÐ3о разÐ2ÐÑ'Ðя у ÐеÑ'еÐ1. РсÐм... Читати цю статтю...
РМоскÐ2е на кафеÐре пласÑ'ÐческоÐ1, реконсÑ'рукÑ'ÐÐ2ноÐ1 Ñ...ÐрурÐ3ÐÐ, - - Ñ'еÑ'ÐческоÐ1 меÐÐцÐны РклеÑ'очныÑ... Ñ'еÑ...нолоÐ3ÐÐ1 ФУРРос-ÐÐ1скоÐ3о... Читати цю статтю...
Наше сознанÐе уже сÐ2ыклось с -'ем, чÑ'о-'еперь Ð2рачРмоÐ3ут «заменя'ь ѻ прÐ2 ÐшеÐшÐе неÐ3оÐнос-'ÑŒ орÐ3аны челоÐ2ечес'еРкоÐ3о ѻа: Ð2 Ð... Читати цю статтю...
Ð”Ð»Ñ ° ñ'любоÐ1 женщÐны Ð2ажным Ð°Ñ ° ñ'пекÑ'ом РпреÐмеÑ'ом Ð3орÐÐ¾Ñ ° ñ'Ñ'Ð Ñ ° ñ'Ð2Ð»Ñ ° ñ'еÑ'Ñ ° ñ'Ñ ° ñ'ее Ð2Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¾Ñ ° ñ'Ñ'ÑŒ, Ð¿Ð¾Ñ ° ñ'Ñ'ому любые Ð2Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ ° ñ'Ñ'н... Читати цю статтю...
КажÐая женщÐна Ð3резÐт меч-'оÐ1 о красÐÐ2оÐ1 Ð3руÐÐ. Пышные формы Ð3руÐР– э-'о ÐоÐ2ольно прÐÐ2лекаÑ'ельно РкрасÐÐ2о. Ð_менно - 'о Ñ Ð ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð... Читати цю статтю...
Мас'ÐµÑ Ñ€ клас- по энÐоскопÐческому банÐажÐроÐ2анÐÑŽ желуÐка.20 апреля 2006 Ð3оÐа Ð2 Ð3.Ð_Ð2аноÐ2о на базе оÑ'ÐеленческоÐ1 больнÐцы на с-'Ð... Читати цю статтю...
На заметку...

Облако тегов